Conversation: Репетиция за G20 — страните от БРИКC ще отправят предизвикателство към Запада в новия световен ред