За двамата починали в Пловдив можела да отговаря не само болницата, но и държавата