Честваме 130 години от рождението на рицаря на сецесиона арх. Христо Димов