Една трета от проверените заведения в София работили след 23:30 ч.