Франция – Електроснабдяване: бдителност и несигурност през тази зима