"Британик" и "Титаник" - близнаците с еднаква съдба