Предприятията работят добре, познават ги в света. Машините ни са добри. Всички заводи продължават да се разширяват за радост и има инвестиции