АП: България-последната пречка пред кандидатурата на Северна Македония за ЕС