Съдия отхвърли иск да не бъдат обявявани за валидни изборите в Невада