ВТУ обучава 73-ма специализанти за учителска правоспособност