В България мама е жена, а татко – мъж. Така е било през вековете, така и ще бъде!