Срещата на Г-20 започна с призиви за единен отговор срещу коронавируса