България-Северна Македония: Политически сръдни и ръст в търговията - Управление и бизнес