Красен Кралев: Длъжни сме за защитим политиките от последните години