Проф. Ангел Димитров: Скопие няма точна преценка за България и за собствените си възможности