Турция удължава геоложкото проучване в Източното Средиземноморие до 29 ноември