Ковчегът с тялото на сръбския патриарх Ириней е в храма "Свети Сава"