За 495 000 долара продадоха изгубени документи на Боб Дилън