Дигитализацията на малкия бизнес е гаранция за устойчивост при криза