Арест в метрото заради неносене на предпазна маска