Може ли САЩ и техните съюзници да се накажат за военни престъпления