Коронавирусът прокарва разделителна линия между новите и старите офиси в Лондон