Унгария очаква разрешение за започване на изкопните дейности за АЕЦ „Пакш“-2