Общото изграждане на азиатско-тихоокеанска общност маркира нов етап