Дончев: Електронното направление и рецепта ще са готови до седмици