Най-възрастната жителка на община Карлово - баба Гена, се спомина на 105 години