Учениците от 5 до 12 клас в Сливен могат да преминат на обучение в смесена среда