Без драстично увеличение в броя на новозаразените за последнотоденонощие, починалите остават трицифрено число