Изключението Швеция и последиците за продажбите на жилища