ИПИ: Отговорът на всяка криза – по-високи заплати и социални плащания