Средно с 54% са спаднали цените на лекарства в Китай