Въведение Богородично, Ден на християнското семейство