Лагард: ЕЦБ трябва улесни дигитализацията на икономиката