Китай предприема нови стъпки за увеличаване на потреблението и улесняване на туризма в Интернет Плюс