Германия е на път да изтегли напълно своите войски от Афганистан