Драматизмът на историята през съдбата на отделната личност