Болницата в Пазарджик търси помощ, медицинският персонал не достига