Дариткова: Не успяхме да реализираме единната здравна информационна система