Медведев победи за честта си и още няколко хиляди долара