Министерството на културата ударно увеличава експертите, които да пазят наследството в Пловдив