Може ли писането на клавиатурата на смартфоните да разкрива симптоми на заболявания