Три начина да включим фенерчето на смартфон с Android