GB подкрепя ядрената енергетика като част от Зелената индустриална революция