Заемите на бизнеса в САЩ за капиталови инвестиции се свиват с 9% през октомври