Борбата с климатичните промени изправи един срещу друг Вайдман и Вилроа