Футболистка №1: Вбесих всички бели, защото коленича на химна