Съществувала ли е на Земята напреднала цивилизация на влечуги преди нашата? Къде да я търсим?