1% от хората в света генерират 50% от всички самолетни емисии