Българите между 25 и 44 г. са пътували най-много през лятото - Управление и бизнес