Мултисензорна зала бе открита в Дневения център за деца и младежи с увреждания